ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12151 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 12151
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 45808
Дата на подаване: 20.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.01.2024 г. 10:10 ч. Решено