ДАННИ ЗА ДЕЛО № 67 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 67
Година: 2024
Съдебен състав: 77
Входящ номер: 260
Дата на подаване: 3.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2024 г. 13:30 ч. Решено