ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2399 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2399
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 9979
Дата на подаване: 13.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.04.2023 г. 11:20 ч. Отложено
Открито 30.05.2023 г. 11:00 ч. Решено