ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5282 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5282
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 21023
Дата на подаване: 5.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.09.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 08.11.2023 г. 15:15 ч. Решено