ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8594 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8594
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 32111
Дата на подаване: 7.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.01.2024 г. 10:00 ч. Решено