ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6951 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6951
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 27303
Дата на подаване: 20.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.10.2023 г. 11:45 ч. Решено