ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8444 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8444
Година: 2022
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 32832
Дата на подаване: 14.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.11.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 16.01.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 27.02.2023 г. 10:30 ч. Решено