ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10177 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10177
Година: 2023
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 37766
Дата на подаване: 24.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.01.2024 г. 14:10 ч. Решено