ДАННИ ЗА ДЕЛО № 542 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 542
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 2143
Дата на подаване: 18.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.03.2023 г. 10:30 ч. Решено