ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2357 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2357
Година: 2023
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 9773
Дата на подаване: 10.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.04.2023 г. 11:10 ч. Решено