ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11204 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11204
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 42116
Дата на подаване: 23.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.01.2024 г. 09:30 ч. Решено