ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3802 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3802
Година: 2022
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 15560
Дата на подаване: 26.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 13.05.2022 г. 00:00 ч. Прекратено

Ищец Ответник
"МОНТАЖИ " ЕАД - ПРЕДС- ОТ ТИХОМИР ДИМИТРОВ СМЕТНАТА ПАЛАТА