ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9610 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9610
Година: 2023
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 35496
Дата на подаване: 6.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.11.2023 г. 10:00 ч. Решено