ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10081 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10081
Година: 2022
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 38528
Дата на подаване: 28.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.03.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 14.09.2023 г. 14:35 ч. Решено