ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10123 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10123
Година: 2023
Съдебен състав: 8
Входящ номер: 37617
Дата на подаване: 23.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.12.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 10:00 ч. Решено