ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4014 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4014
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 16255
Дата на подаване: 27.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 15.05.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 06.07.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 06.07.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 28.09.2023 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 09.11.2023 г. 10:40 ч. Решено