ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1566 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1566
Година: 2023
Съдебен състав: 35
Входящ номер: 6652
Дата на подаване: 16.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.03.2023 г. 14:50 ч. Решено