ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5478 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5478
Година: 2022
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 22682
Дата на подаване: 16.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.09.2022 г. 15:40 ч. Решено
Закрито 30.01.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 05.05.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 05.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение