ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4616 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4616
Година: 2022
Съдебен състав: ХХ к.с.
Входящ номер: 18915
Дата на подаване: 20.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.10.2022 г. 13:30 ч. Обявено в З.З.
Закрито 12.12.2022 г. 00:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 10.02.2023 г. 14:00 ч. Решено - решението потвърдено