ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1064 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1064
Година: 2023
Съдебен състав: 50
Входящ номер: 4476
Дата на подаване: 2.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.04.2023 г. 13:45 ч. Решено