ДАННИ ЗА ДЕЛО № 865 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 865
Година: 2023
Съдебен състав: 6
Входящ номер: 3527
Дата на подаване: 27.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.06.2023 г. 13:30 ч. Решено