ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6109 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6109
Година: 2022
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 25082
Дата на подаване: 4.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.10.2022 г. 13:40 ч. Решено
Закрито 12.01.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело
Закрито 05.05.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 08.08.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение

Ищец Ответник
"АТЛАС-ЕС КЕЙ" ЕООД чрез АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО " ГЕОРГИЕВА , ИВАНОВ, АЛЕКСАНДРОВА И КАЛИСТРАТОВ" ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ