ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5256 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5256
Година: 2023
Съдебен състав: 57
Входящ номер: 20875
Дата на подаване: 2.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.11.2023 г. 14:20 ч. Решено