ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6237 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6237
Година: 2023
Съдебен състав: 67
Входящ номер: 24687
Дата на подаване: 30.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 09:30 ч. Решено