ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3736 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3736
Година: 2023
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 15221
Дата на подаване: 19.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 02.05.2023 г. 00:00 ч. Отвод
Открито 12.10.2023 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 12.10.2023 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 07.12.2023 г. 12:15 ч. Решено