ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8948 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8948
Година: 2023
Съдебен състав: XІІІ к.с.
Входящ номер: 33076
Дата на подаване: 18.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.11.2023 г. 11:10 ч. Решено - отменя решението и постановява ново