ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4698 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4698
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 18828
Дата на подаване: 18.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.11.2023 г. 14:30 ч. Решено