ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9125 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9125
Година: 2022
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 35502
Дата на подаване: 6.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.12.2022 г. 10:10 ч. Отменен ход по същество
Открито 23.02.2023 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ГЕО МАР 03 ЕООД ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ МАРИЯН САШОВ РАДКОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОДОП" КЪМ ЦУ НА НАП- СОФИЯ