ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6204 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6204
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 24516
Дата на подаване: 29.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 06.07.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 23.11.2023 г. 14:00 ч. Решено