ДАННИ ЗА ДЕЛО № 604 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 604
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 1598
Дата на подаване: 16.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.04.2023 г. 14:00 ч. Решено