ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5280 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5280
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 21021
Дата на подаване: 5.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 12.06.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 31.10.2023 г. 10:00 ч. Пренасрочено
Открито 06.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 12.12.2023 г. 10:00 ч. Решено