ДАННИ ЗА ДЕЛО № 52 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 52
Година: 2023
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 191
Дата на подаване: 4.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.02.2023 г. 14:20 ч. Решено