ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8659 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8659
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 32352
Дата на подаване: 11.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 18.12.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 05.02.2024 г. 10:00 ч. Решено