ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8042 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8042
Година: 2022
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 31557
Дата на подаване: 31.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.10.2022 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 25.01.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 05.04.2023 г. 13:40 ч. Решено
Открито 05.04.2023 г. 13:40 ч. Решено

Ищец Ответник
И. МАРИНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИФРАСТРУКТУРА"