ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5450 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5450
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 21564
Дата на подаване: 8.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2023 г. 13:35 ч. Отложено
Открито 27.10.2023 г. 09:45 ч. Решено - решението потвърдено