ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3305 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3305
Година: 2021
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 11717
Дата на подаване: 5.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.09.2021 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 27.09.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020