ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8079 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8079
Година: 2023
Съдебен състав: ІV к.с.
Входящ номер: 30609
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.11.2023 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено