ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10179 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10179
Година: 2023
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 37805
Дата на подаване: 24.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2024 г. 13:30 ч. Решено