ДАННИ ЗА ДЕЛО № 811 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 811
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 3371
Дата на подаване: 26.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.03.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 28.04.2023 г. 10:00 ч. Решено