ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11473 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11473
Година: 2023
Съдебен състав: VІІІ к.с.
Входящ номер: 43061
Дата на подаване: 30.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.01.2024 г. 09:52 ч. Решено - решението потвърдено