ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4094 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4094
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 16598
Дата на подаване: 2.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.06.2023 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 02.11.2023 г. 09:30 ч. Решено