ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9808 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9808
Година: 2023
Съдебен състав: 23
Входящ номер: 36368
Дата на подаване: 13.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.11.2023 г. 10:50 ч. Решено