ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4906 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 4906
Година: 2020
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 16081
Дата на подаване: 9.6.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 19.01.2021 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 06.04.2021 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 15.06.2021 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 05.10.2021 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ВЕЛ КАМ ЕООД - ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ АНТОН АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ чрез Аделина Натина ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ