ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2588 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2588
Година: 2023
Съдебен състав: 18
Входящ номер: 10664
Дата на подаване: 16.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.05.2023 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 04.12.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение