ДАННИ ЗА ДЕЛО № 106 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 106
Година: 2023
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 455
Дата на подаване: 5.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.03.2023 г. 14:30 ч. Преразпределено
Открито 24.04.2023 г. 09:30 ч. Решено