ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7079 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7079
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 27597
Дата на подаване: 24.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.11.2023 г. 10:00 ч. Решено