ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2988 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 2988
Година: 2022
Съдебен състав: 36
Входящ номер: 12005
Дата на подаване: 30.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.12.2022 г. 11:40 ч. Отложено
Открито 02.03.2023 г. 11:40 ч. Отложено
Открито 08.06.2023 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 12.10.2023 г. 10:50 ч. Решено