ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2565 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2565
Година: 2021
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 9177
Дата на подаване: 17.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.07.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 07.10.2021 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
РУМЕН ЛЮБЕНОВ БОГДАНОВ СТОЛИЧНА ОБЩИНА