ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10144 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10144
Година: 2022
Съдебен състав: 4
Входящ номер: 39570
Дата на подаване: 4.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.01.2023 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 02.05.2023 г. 10:10 ч. Решено