ДАННИ ЗА ДЕЛО № 954 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 954
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 3965
Дата на подаване: 30.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.03.2023 г. 10:30 ч. Решено